Sistem Carian Maklumat Kod Perakaunan iGFMAS

Jabatan Akauntan Negara Malaysia
 • Manual Pengguna • NOTA
  • STATUS OPEN BAGI KOD DANA/PEGAWAI PENGAWAL/KUMP. PTJ BERMAKSUD BAHAWA KOD AKAUN 1GFMAS TERSEBUT BOLEH DIGUNA PAKAI OLEH SEMUA JENIS VOT/DANA DAN SEMUA PTJ/JABATAN.

  • KOD DANA AM G000, P00 DAN S00 ADALAH KOD DANA YANG TIDAK BERPERUNTUKAN. KOD DANA AM G000 DIGUNA PAKAI BAGI TRANSAKSI KEWANGAN YANG MELIBATKAN AKAUN HASIL, PINJAMAN DAN DEPOSIT.

  • KOD DANA AM G000 TIDAK DIBENARKAN BAGI TRANSAKSI KEWANGAN YANG MELIBATKAN AKAUN AMANAH SEKSYEN 9 DAN 10.

   • TRANSAKSI KEWANGAN BAGI AKAUN AMANAH SEKSYEN 9 & 10 HENDAKLAH MENGGUNAKAN KOD DANA AMANAH MASING-MASING (LXXX/EXXX/B9941/S00-S99) DAN KOD AKAUN (HASIL/BELANJA/ASET/ABT) BAGI TERIMAAN DAN PERBELANJAAN SERTA PEMBELIAN ASET. SILA RUJUK SPANM BIL. 7/2017;

   • JABATAN INSOLVENSI (MDI) DIBENARKAN MENGGUNAKAN KOD AKAUN AMANAHNYA (L1211XXX) SEBAGAI KOD AKAUN BAGI TRANSAKSI KEWANGAN .

   • SEMUA PEROLEHAN ASET BAGI AKAUN AMANAH AWAM ADALAH TIDAK DIPERMODALKAN DAN DIREKODKAN DI BAWAH KOD AKAUN B0330000 TANPA MENGIRA HARGA SEUNIT ASET TERSEBUT.

   • PEROLEHAN ASET BAGI AKAUN AMANAH KERAJAAN DAN AKAUN AMANAH PFI ADALAH SEPERTI BERIKUT;

    • Jenis/Kelas Akaun B03 digunakan untuk mengakaun pembelian Aset Bernilai Rendah (Aset Tidak Dipermodalkan) yang berharga kurang daripada RM2,000 setiap unit.

    • Jenis/Kelas Akaun (A14-A25) digunakan untuk mengakaun pembelian Aset Dipermodalkan. Sila rujuk Arahan Operasi Aset & Inventori di Portal Perakaunan Akruan dari semasa ke semasa.

  Copyright Jabatan Akauntan Negara Malaysia