Sistem Carian Maklumat Kod Perakaunan iGFMAS

Jabatan Akauntan Negara Malaysia

  • Panduan Kod Perakaunan & Carta Akaun Akruan (Slide CAA 2018)
  • SPANM Bil.7/2017 - (Struktur Kod Perakaunan)
  • SPANM Bil.10/2017 - (Carta Akaun Asas Akruan)
  • Mapping Kod Kementerian, Kod Pegawai Pengawal & Kod Kump. PTJ
  • Copyright Jabatan Akauntan Negara Malaysia